Hình ảnh công ty

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TY

1. Đăng kí kinh doanh công ty

2. Các giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đã đạt được:

+ Sở Công thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 10/2018/GCNATTP-SCTYB ngày 30/11/2018. 

+ Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt Phân phối thuốc” GDP số 13/GDP ngày 15/01/2019; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 177/ĐKKDD-YB ngày 15/01/2019; Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm số 01/ĐĐKSXMP-YB ngày 12/03/2019.

3. Các đối tác khách hàng: 

4. Một số hình ảnh nhà máy, dây chuyền sản xuất

5. Vùng dược liệu