ĐÔNG DƯỢC THẾ GIA đi cùng sự phát triển kinh tế địa phương

14/03/2020 4:27:10 CH

Trong nhiệm kì vừa qua, Đảng bộ Thị trấn Sơn Thịnh đã lãnh đạo chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết các cấp, trọng tâm là phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Công ty TNHH Sản xuất y học cổ truyền và Đông dược Thế Gia cũng được vinh dự là một trong 20 các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thị trấn Sơn Thịnh hình thành khu thương mại của huyện Văn Chấn góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân. 

Tags
 • Giải pháp khuyến khích phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn tại huyện Văn Chấn

  Giải pháp khuyến khích phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn tại huyện Văn Chấn

 • Quả dại lên rừng nay thành đặc sản Trà táo mèo ai cũng khen ngon

  Quả dại lên rừng nay thành đặc sản Trà táo mèo ai cũng khen ngon

 • Trà táo mèo Shan Thịnh - Đông dược Thế Gia tham dự triển lãm các sản phẩm ocop

  Trà táo mèo Shan Thịnh - Đông dược Thế Gia tham dự triển lãm các sản phẩm ocop

 • Đông dược Thế Gia cùng góp sức phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu của huyện Văn Chấn

  Đông dược Thế Gia cùng góp sức phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu của huyện Văn Chấn

 • ĐÔNG DƯỢC THẾ GIA đi cùng sự phát triển kinh tế địa phương

  ĐÔNG DƯỢC THẾ GIA đi cùng sự phát triển kinh tế địa phương

 • Súc miệng đúng cách để phòng ngừa SARS-CoV-2

  Súc miệng đúng cách để phòng ngừa SARS-CoV-2

 • Một số cơ sở bán lẻ - tỉnh Bình Dương

  Một số cơ sở bán lẻ - tỉnh Bình Dương

 • KHAI TRƯƠNG NHÀ THUỐC OXY XANH

  KHAI TRƯƠNG NHÀ THUỐC OXY XANH